Studie en beroepenmarkt

Het project

Als leerling kom je op een punt dat je keuzes moet gaan maken. Wat wil ik later gaan doen of worden? Vind ik deze banen in mijn omgeving en welke studierichting heb ik daarvoor nodig? Een initiatief als de jaarlijkse studie- en beroepenmarkt, georganiseerd door CSG Prins Maurits, RGO Middelharnis en gemeente Goeree-Overflakkee, helpt de leerlingen al goed op weg. Maar hier kunnen leerlingen slechts 1 avond per jaar terecht. “Het moet toch mogelijk zijn om dit in een digitale vorm te gieten die 24/7 bereikbaar is”, dacht Alex van DINK en hij nam contact op met de gemeente. Zo is het balletje gaan rollen…

Verbinding tussen overheid, onderwijs en ondernemers

Het idee van Alex was een schot in de roos want de ambitie van de gemeente Goeree-Overflakkee is om overheid, onderwijs én ondernemers te verbinden. De schets werd verder uitgewerkt en gepresenteerd aan de decanen van de betrokken scholen en FOGO (Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee). Met groot enthousiasme werd het omarmt en verder doorontwikkeld. Mooi om te zien dat de verbinding werd bevestigd door alle gezamenlijke inspanningen die zijn geleverd door de deelnemende partijen.

Deze verbinding komt ook tot uiting in het logo en de stijlelementen die we voor de Studie- en beroepenmarkt hebben ontwikkeld.

Van 1 dag naar 365 dagen per jaar

Voor een oriëntatie op studie- en beroepsmogelijkheden is voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs een digitaal platform gecreëerd. Vaak verdwaalt een leerling bij de oriëntatie op werk en leren in een oerwoud van websites en onbekende opleidingen. Nu wordt op één platform een overzicht geboden van wat er lokaal mogelijk is.

Zeker in coronatijd waarin Open Dagen fysiek niet te organiseren zijn, is de website voor ouders en leerlingen van toegevoegde waarde. Door deze laagdrempelige voorziening, die 24/7 beschikbaar is hopen wij de keuze voor werk en (beroeps)opleiding te ondersteunen. De database is makkelijk te doorzoeken dankzij slimme filters en tags. En uiteraard werkt de site op de smartphone net zo goed als op een desktop.

Check it out! www.studieenberoepenmarkt.nl