The future of agriculture is here!

Het project

Ontwikkel een merk voor ons Farm24 systeem. Het enige zelf-registrerende programma in de wereld, dat alle werkzaamheden die op de boerderij plaats vinden automatisch in kaart brengt.

Het logo

Het logo is het gezicht van een merk. Aan DINK de taak Farm24 tot leven te brengen. We ontwikkelde het logo op basis van het verhaal en de boodschap van Farm24.

Corporate identity

Door het logo, de kleuren, patronen en andere elementen allemaal op elkaar af te stemmen, wordt een merk maximaal herkenbaar en ontstaat de corporate identity.

Website

Alles om een merk online zo zichtbaar mogelijk te maken en het merkverhaal op een aantrekkelijke manier bij de juiste doelgroepen te krijgen.

From farm to fork

Voor de agrarische sector geldt dat als we Follow24 koppelen aan Farm24 er een 100% verantwoord en 100% traceerbaar “Farm to Fork” systeem ontstaat. Waarbij Farm24 alle handelingen op de boerderij en Follow24 alle logistieke handelingen registreert. Zo weet je als consument alles over het product dat je koopt. Zoals op welk veld de aardappels geteelt zijn maar ook waar ze zijn opgeslagen en wie ze vervoert heeft.

Promotie

Voor de promotie van het systeem ontwikkelde we een aardappelzak en een promotionele video waarin de werking van het systeem haarfijn wordt uitgelegd.
Het systeem is gericht op de toekomst waarin het voor consumenten steeds belangrijker wordt de herkomst van een product te kunnen traceren.