Een natuurlijk toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta

Het project

De Zuidwestelijke Delta verdient meer zichtbaarheid en moet natuurlijk toekomstbestendig zijn. Want er ligt een grote uitdaging voor ons. Daarom is het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta opgericht (IBP VP ZWD). In dit programma werken overheden nauw samen met andere maatschappelijke partijen. Dat gebeurt in drie broedplaatsen met elk hun eigen thema. Om zichtbaar te maken wat er allemaal gebeurt binnen de Zuidwestelijke Delta is DINK gevraagd een website te ontwikkelen waarin dit helder wordt weergegeven. Kunnen jullie ook gelijk een passend logo maken? Tuurlijk kunnen we dat.

Drie broedplaatsen met elk hun eigen thema

Om de drie broedplaatsen herkenbaar te maken ontwikkelde we voor iedere broedplaats een icoon. Door tekst te versterken met iconen zorgen we ervoor dat mensen de inhoud van de website sneller begrijpen. Mensen scannen namelijk eerst een website waarbij plaatjes en iconen meer de aandacht trekken dan tekst. Ook koppelde we aan iedere broedplaats een eigen kleur. Door de kleuren consequent door te voeren op de nieuws en agenda pagina herken je dus snel om welke broedplaats het gaat.